Coupon Code: 13359 ENGLISH | 简体中文
Traffic Convenient transportation to bring you a better stay experience
booking

Business zone: Shishi City (石狮市区)
Area: Shishi (石狮市)
Address: SHIQUAN ROAD SHISHI.FUJIAN PROVINCE Shishi China
酒店地址: 福建省 · 石狮 · 石狮市 · 石泉路329号明昇铂尔曼酒店